Slide background

Kwaliteitskaart

De kwaliteitskaarten zijn in de eerste plaats bedoeld om ouders van leerlingen in groep 8 van de basisscholen extra informatie te geven bij de keuze van een VO-school.

Die informatie zal, naast andere elementen, een rol spelen bij de afwegingen rondom de schoolkeuze. De kwaliteitskaarten zijn ook bedoeld voor de school zelf en voor (ouders van) VO-leerlingen.

Het Sophianum is voorstander van het meten van de kwaliteit van onderwijs. Ouders en leerlingen hebben recht op die informatie. Ook de school zelf kan daar haar voordeel mee doen. De sterke en zwakke punten komen beter naar voren. Mede op basis daarvan kunnen wij werken aan verbetering. Ook al komt het Sophianum goed uit dit onderzoek naar voren, toch willen we hier graag de waarde van de kwaliteitskaart relativeren.

Want, wat is een goede school? Wat kun je meten? Natuurlijk weinig zittenblijvers en goede eindexamenresultaten, maar vooral ook een heleboel andere aspecten, die niet zo goed te meten zijn. Zal uw kind zich in deze school op zijn gemak voelen? Hoe is de omgang tussen docenten en leerlingen? Hebben docenten oog voor het individuele kind? Wordt er extra hulp geboden bij leerproblemen? Bij sociaal-emotionele problemen? Zijn er buitenlesactitiviteiten? Welke? Wordt de zelfstandigheid van de leerlingen vanaf de brugklas vergroot? Leren leerlingen leren? Doceren docenten of zijn het begeleiders van onderwijsleerprocessen? Met andere woorden: de kwaliteitskaart is een belangrijk gegeven voor de school zelf om het onderwijs te verbeteren.

De school kent een kwaliteitscoördinator die de kwaliteit van de school systematisch in kaart brengt. Deze gegevens worden besproken in het directieoverleg en waar nodig wordt het beleid van de school bijgesteld.

Naast de kwaliteitskaart en de gegevens van de kwaliteitscoördinator gebruiken we de volgende documenten om het onderwijs steeds te verbeteren:

  • het visitatierapport, gemaakt door een visitatiecommissie die op 3 en 4 maart 2004 onze school doorlichtte

  • het belevingsonderzoek dat in 2007 werd uitgevoerd onder alle medewerkers van het Sophianum

  • de jaarverslagen van de afdelingsteams, de secties/beroepsgerichte afdelingen en de zorgteams.

De verbeterpunten zijn opgenomen in het Schoolplan 2014-2019.

 

 

 

 

 

 

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Kalender

December 2017

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Leerlingen laten docenten debat 'ervaren'

De debatclub van onze school heeft in haar korte bestaan al mooie dingen bereikt, waaronder bijvoorbeeld de deelname aan het Lagerhuis-debat. Donderdag 14 december jl. hebben ze weer een mooi initiatief op...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Leerlingen laten docenten debat 'ervaren'

De debatclub van onze school heeft in haar korte bestaan al mooie dingen bereikt, waaronder bijvoorbeeld de deelname aan het Lagerhuis-debat. Donderdag 14 december jl. hebben ze weer een mooi initiatief op hun conto geschreve...
Lees meer
Kalender

December 2017

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Leerlingen laten docenten debat 'ervaren'

De debatclub van onze school heeft in haar korte bestaan al mooie dingen bereikt, waaronder bijvoorbeeld de deelname aan het Lagerhuis-debat. Donderdag 14 december jl.&nb...
Lees meer
Foto
Kalender

December 2017

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Leerlingen laten docenten debat 'ervaren'

De debatclub van onze school heeft in haar korte bestaan al mooie dingen bereikt, waaronder bijvoorbeeld de deelname aan het Lagerhuis-debat. Donderdag 14 december jl.&nb...
Lees meer
Foto
Kalender

December 2017

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage